| OM FÖRENAD KRAFT | NYCKELPERSONER | KONTAKTA OSS | INFO |

Om Förenad Kraft

Förenad Kraft är förmedlare och transaktionsrådgivare för företag och privatpersoner som vill investera i eller sälja vindkraft antingen som projekt eller som färdiga lösningar i Sverige. Våra kunder är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, konsultföretag och leverantörer av olika slag.

Vi erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter inom vindkraftsområdet.

Det vi förmedlar är:
• Vindkraftprojekt under uppbyggnad
• Nyckelfärdiga verk
• Begagnade verk

Som ett komplement till förmedlingsverksamheten arbetar vi också med vindkraftförsäkringar i såväl entreprenadfasen som i driftfasen.

Miljö- & verksamhetsmål
Med våra tjänster vill vi bidra till en effektivare marknad för att underlätta utbyggnaden av vindkraft som en förnyelsebar energikälla.

Enligt riksdagens mål ska 10 TWh av de 150 TWh som totalt produceras i Sverige komma från vindkraftverk år 2015. Dagens nivå är ca 3 TWh. Vår ambition är att följa med i den utvecklingen och kunna erbjuda ett alltjämt större utbud av investeringsmöjligheter till våra kunder.

 

Maglarps vindkraftverk i Skåne.