| OM FÖRENAD KRAFT | NYCKELPERSONER | KONTAKTA OSS | INFO |

 

Sälja vindkraft?

Just nu ser vi ett starkt intresse från kapitalstarka aktörer att investera i vindkraft. Efterfrågan har ökat, då man ser vindkraft som en stabil placering jämfört med till exempel aktieplaceringar eller fastigheter. Bankerna är också mer villiga att låna ut pengar till dessa investeringar.

Varför använda Förenad Kraft som förmedlare/transaktionsrådgivare? Vi har idag över 90 kapitalstarka investerare i vårt köparregister på vindkraftverk i Sverige.

Vi har investerat tid och resurser i denna konjunktur för att skapa marknadens bästa investerarlista.

Vi arbetar dagligen med transaktioner, analys och värdering. Detta ger oss en unik förmåga att leda vindkraftförsäljningar i mål med gott resultat.

Vill du redan nu få reda på vilken efterfrågan det finns för ditt/dina vindkraftverk i detta segment? Klicka på "Kontakta oss" i menyn ovan.

 

Enercon E-53